Pencampwriaeth Rhwyfo
Dan Do Cymru 2020

Ysgolion


 

Please Submit ALL Schools Entries by Emailing WelshIRC@CARDIFF.GOV.UK

 

 

Pencampwriaeth Rhwyfo Dan Do      Ysgolion Cymru

Dydd Gwener 28 Tachwedd 2020

Canolfan Channel View, Caerdydd, CF11 7HB

Ffioedd Mynediad: £5.00 Digwyddiadau unigol Digwyddiadau Tîm £12.00 y tîm

 

Bydd y Bencampwriaeth Rhwyfo Dan Do Ysgolion Cymru nesaf ddydd Gwener 28 TACHWEDD yng NGHANOLFAN TREM-Y-MÔR, CAERDYDD, CF11 7HB. Bydd y rasio yn digwydd rhwng 10am a 3pm (yn dibynnu ar yr ymgeiswyr) felly mae digon o amser i fynd i’r ysgol ac yn ôl. Mae digon o le parcio am ddim a llawer o le ar gyfer bysiau mini a choetsys.

Mae croeso i unrhyw fyfyriwr a phob myfyriwr gystadlu, cyn belled â'u bod mewn oedran ysgol ac yn dal i fynychu.

 

Ceisiadau

Gellir gwneud ceisiadau trwy'r ysgol, wrth e-bostio WelshIRC@caerdydd.gov.uk.

Sylwch ar y canlynol o ran ceisiadau am Awst 31 2020:

J11 = Blwyddyn 6 ac iau ar 11
J12 = Blwyddyn 7 ac iau ar 12 
J13 = Blwyddyn 8 ac iau ar 13 
J14 = Blwyddyn 9 ac iau ar 14
J15 = Blwyddyn 10 ac iau ar 15 
J16 = Blwyddyn 11 ac iau ar 16 
J17 = Blwyddyn 12 ac iau ar 17 
J18 = Blwyddyn 13 ac iau ar 18 

 

RHAID DERBYN Y CEISIADAU ERBYN DYDD GWENER 28 TACHWEDD 2020

Derbynnir ceisiadau wedi’r dyddiad hwn os bydd lle yn unig – siaradwch â Mike neu Dan ar 02920353912 i gadarnhau os bydd angen.

 

Events offered this year

JUNIOR BOYS CATEGORIES     

 Event No. Event Title  Time  Distance  School Year 
 Men's Junior 11  2mins   Year 6 
MJ12 2mins    Year 7 
MJ13 3mins    Year 8 
MJ14 4mins    Year 9 
MJ15 5mins    Year 10 
MJ16   2km  Year 11
MJ17   2km  Year 12  
MJ18   2km Year 13 

JUNIOR GIRLS CATEGORIES

Event No. Event Title Time Distance School Year
9 Women's Junior 11 2mins   Year 6
10 WJ12 2mins   Year 7
11 WJ13 3mins   Year 8
12 WJ14 4mins   Year 9
13 WJ15 5mins   Year 10
14 WJ16   2km Year 11
15 WJ17   2km Year 12
16 WJ18   2km Year 13

TEAM COMPETITIONS

Event No. Event Title Time Distance School Year
17 Men's Junior team 11/12 4mins   Year 6/7
18 MJT13 4mins   Year 8
19 MJT14 4mins   Year 9
20 MJT15 4mins   Year 10
21 MJT15 4mins   Year 11
22 Women's Junior Team 11/12 4mins   Year 6/7
23 WJT13 4mins   Year 8
24 WJT14 4mins   Year 9
25 WJT15 4mins   Year 10
26 WJT16 4mins   Year 11

 

 

Amserlen Ysgolion

2019 FINAL Schedule

Ni fydd amserlen digwyddiad 2019 ar gael nes bydd y cyfnod cofrestru wedi cau.

Mae IRC Ysgolion Cymru yn dilyn fformat tebyg bob blwyddyn. Bydd yn dechrau gyda digwyddiadau unigol Blwyddyn 6, gan symud drwy flynyddoedd 7, 8, 9 ac ati ac yna ymlaen i’r digwyddiadau Tîm o Flwyddyn 7 ymlaen tan ddiwedd y dydd.

Er gwybodaeth i chi a fel bod modd i chi gynllunio, lawrlwythwch Amserlen 2018  YMA.

 

Canlyniadau Ysgolion

Canlyniadau Ysgolion Cymru 2018

Canlyniadau Ysgolion Cymru 2017

Canlyniadau Ysgolion Cymru 2016

Canlyniadau Ysgolion Cymru 2015

Canlyniadau Ysgolion Cymru 2013

 

Cwestiynau neu Ymholiadau

Sylwch bod hwn yn ddigwyddiad unigol i blant oed Ysgol, ac mae ar wahân i ddigwyddiad dydd Sadwrn. Gall mynychwyr fynd i’r ddau ddigwyddiad, ond mae angen iddynt gofrestru ar gyfer y ddau ddigwyddiad ar wahân. Bydd mynychwyr yn cefnogi eu hysgolion ar gyfer digwyddiad dydd Gwener, waeth beth fo’u cysylltiadau â chlwb.  Rydym yn fodlon ar dderbyn cofrestriadau gan y rheiny o oedran Ysgol sy’n astudio o gartref neu mewn sefydliadau amgen.

 

Poster Digwyddiad Ysgolion (Dydd Gwener) gyda Thelerau ac Amodau

 

Cysylltwch â Mike neu Dan ar 02920353912 os oes angen unrhyw beth arnoch chi, neu e-bostiwch WelshIRC@cardiff.gov.uk