Pencampwriaeth Rhwyfo
Dan Do Cymru 2020

Ynglŷn a


Sefydlwyd Pencampwriaeth Rhwyfo Dan Do Cymru ym 1998 gan Ganolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd dan arweiniad Mike Hnatiw, ac mae’n digwydd yng Nghanolfan Hamdden Trem y Môr ers hynny. Bu saib byr er mwyn gallu croesawu Pencampwriaeth Dan Do Prydain yn 2013 a saib arall yn 2014, ond mae’r bencampwriaeth yn ôl ac yn fwy nag erioed. 

Yn 2015 roedd categorïau newydd; chwalwyd recordiau ac aeth enwau newydd ar fwrdd yr arweinwyr. Mae 2017 yn argoeli’n well eto.

Rydym yn ymfalchïo mewn cynnal digwyddiadau gwych, addas ar gyfer y teulu, gyda chystadlu brwd ac awyrgylch gwych. Mae croeso i wylwyr a does dim tâl mynediad i gael bod yn rhan o’r diwrnod.

Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth i’r digwyddiad, felly os oes gennych unrhyw syniadau neu ddigwyddiadau yr ydych am eu hychwanegu, anfonwch neges atom yn WelshIRC@caerdydd.gov.uk a byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb i’ch cais.

Ras dda i chi,

Tîm Dan Do Cymru